คนลงทะเบียนคนละครึ่ง รีบเช็กด่วน ประกาศข่าวดี

คนลงทะเบียนคนละครึ่ง รีบเช็กด่วน ประกาศข่าวดี

คนลงทะเบียนคนละครึ่ง รีบเช็กด่วน ประกาศข่าวดี


คนลงทะเบียนคนละครึ่ง รีบเช็กด่วน ประกาศข่าวดี

คนลงทะเบียนคนละครึ่ง รีบเช็กด่วน ประกาศข่าวดี

คนลงทะเบียนคนละครึ่ง รีบเช็กด่วน ประกาศข่าวดี

ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด และจะประกาศให้รับทราบภายในเดือนหน้า

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟสแรก สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้ แต่มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ให้ครบก่อน

คนลงทะเบียนคนละครึ่ง รีบเช็กด่วน ประกาศข่าวดี

ซึ่งหากผู้ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ไม่อยากร่วมโครงการเฟส 2 กระทรวงการคลัง จะมีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ ซึ่งถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินในส่วนของเฟส 2 ด้วย


(Visited 374 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *