ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น


ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

If you condemn the violence brought against the protestors by the state officials, change your profile picture to show solidarity with the people!

releaseourfriends #donthurtourfriends #whatshappeninginthailand

ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

โพสต์ดังกล่าว


ทราย เจริญปุระ ทนไม่ไหว หลังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทราย เจริญปุระ

เรียบเรียง siamnews

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *