ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศถึงผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว 18-23 พ.ย.63

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศถึงผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว 18-23 พ.ย.63

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศถึงผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว 18-23 พ.ย.63


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศถึงผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว 18-23 พ.ย.63

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศถึงผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว 18-23 พ.ย.63

ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าว ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะวิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และหากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศถึงผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว 18-23 พ.ย.63

ที่มา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


(Visited 19 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *