ธ.ก.ส.โอนแล้ว เงิน#01#2″DI@)##

ธ.ก.ส.โอนแล้ว เงินประกันรายได้เกษตรกร

ธ.ก.ส.โอนแล้ว เงินประกันรายได้เกษตรกร


ธ.ก.ส.โอนแล้ว เงินประกันรายได้เกษตรกร

ธ.ก.ส.โอนแล้ว เงินประกันรายได้เกษตรกร

ซึ่งตัวเกษตรกรเอง สามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐผ่าน เว็บไซต์ ธ.ก.ส. หรือ ตามลิงก์นี้ chongkho.inbaac.com โดยระบบจะให้กรอกเพียงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากเงินเข้าระบบจะมีข้อมูลแจ้งสถานะการโอนเรียบร้อย

ส่วนต่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิด จะได้รับเงินส่วนต่างดังนี้

1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15000 บาท (ไม่เกิน 14 ตัน) ส่วนต่างตันละ 2911 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 40756 บาท

2 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14000 บาท (ไม่เกิน 16 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 2137 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 34199 บาท

3 ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10000 บาท (ไม่เกิน 30 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 1222 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 36670 บาท

4 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11000 บาท (ไม่เกิน 25 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 1066 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 26674 บาท

5 ข้าวเหนียว ประกันรายได้ตันละ 12000 บาท (ไม่เกิน 16 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 2084 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 33349 บาท

เรียบเรียง siamnews


(Visited 133 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *