60917 20200809022515 1596939915 4337 735x400 1

ภาพล่าสุดน้องเก้า งานเข้ารัวๆ

ภาพล่าสุดน้องเก้า งานเข้ารัวๆ 60917 20200809022515 1596939915 4337 735x400 1
ภาพล่าสุดน้องเก้า งานเข้ารัวๆ 2008095kv07

นอกจากนี้ เรื่องของการออกรายการในตอนที่เพลงดังใหม่ๆ สาวเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็ได้แบ่งเงินค่าตัวให้น้องเก้า เกริกพล แค่ 500 บาท จนเรื่องราวนั้นบานปลายนั้น

ล่าสุดนั้นน้องเก้างานเข้ารัวๆ เงินทิป แบงค์ 500 เป็นปึกๆเลยทีเดียวจ้า

ภาพล่าสุดน้องเก้า งานเข้ารัวๆ 200809d9zt7

ภาพน้องเก้าล่าสุด


ภาพล่าสุดน้องเก้า งานเข้ารัวๆ 200809yc0md

ภาพน้องเก้าล่าสุด

ภาพล่าสุดน้องเก้า งานเข้ารัวๆ 2008094mard

ภาพน้องเก้าล่าสุด

ภาพล่าสุดน้องเก้า งานเข้ารัวๆ 200809ea20k

ภาพน้องเก้าล่าสุด

เรียบเรียง siamnews(Visited 75 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *