ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2

8714ry - ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2


ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2
8714ry - ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2

เรียกได้ว่าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างก็รอการช่วยเหลือจากมาตรการของทางภาครัฐ ล่าสุดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งรอบ 2 เริ่มเมื่อไหร่ เช็คมาตรการเยียวย า CV19 ระลอกใหม่ ที่ออกมาแน่นอนแล้วช่วงนี้ จากกรณี CV19 ระลอกใหม่ ส่งผลตต่อเศรษฐกิจและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ
โดยรัฐบาลได้ออกมาตรช่วยเหลือ ออกมาหลายภาคส่วน หนึ่งเรื่องที่ประชาชนตั้งคำถามว่า จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 หรือไม่ โดยโครงการเราไม่ทิ้งกัน เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เพื่อช่วยเหลือ CV19 ลอกแรก รูปแบบการช่วยเหลือเป็นการเยียวย า 5,000 บาท 3 เดือน ทว่าในส่วนของการระบาดระลอกใหม่นี้ยังไม่มีมาตรการของ เราไม่ทิ้งกันรอบ 2 ออกมา ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกหรือไม่ โปรดติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด แต่ที่บอกได้แน่นอนตอนนี้คือ มาตรการเยียวย าในด้านอื่น ๆ ที่รัฐกำหนดออกมาแล้ว สรุปได้ดังนี้ รวมมาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่
1.ลดเงินสมทบประกันสังคม 2564 3 เดือน ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 ลดเหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 2. งดหรือชะลอส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2564 เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2564 จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2564 โดยไม่ถือว่าขาดสมาชิกภาพ> 3. ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ สินเชื่อ ให้กับ ลูกค้า 28 จังหวัดในพื้นที่สีแดง มาตรการพักชำระหนี้ ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ที่อาศัยอยู่ภายใน พื้นที่สีแดง ที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 28 จังหวัด โดยสามารถลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน โดยจะเปิดให้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอพิจารณารับมาตรการภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ขอบคุณ thethaiger


210112zmp7y - ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ 2(Visited 230 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *