วันนี้ 1 จังหวัด ผู้ติดเชื้อพุ่งหนัก ต้านไม่อยู่แล้ว

58760l5 - วันนี้ 1 จังหวัด ผู้ติดเชื้อพุ่งหนัก ต้านไม่อยู่แล้ว

วันนี้ 1 จังหวัด ผู้ติดเชื้อพุ่งหนัก ต้านไม่อยู่แล้ว


วันนี้ 1 จังหวัด ผู้ติดเชื้อพุ่งหนัก ต้านไม่อยู่แล้ว
58760l5 - วันนี้ 1 จังหวัด ผู้ติดเชื้อพุ่งหนัก ต้านไม่อยู่แล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 4 พ.ค. 2564 รายใหม่ จำนวน 91 ราย ยอดรวมสะสม 2,855 ราย 1. ให้ประวัติพักอาศัยใน กทม. เดินทางมาตรวจเพื่อรักษา 1 ราย 2. วงสังสรรค์ในจังหวัด 4 ราย 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย 4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 4.1 จาก Cluster งานศพ 3 ราย 4.2 ในครอบครัว 5 ราย 4.3 จากที่ทำงาน 2 ราย 5. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด 5.1 กทม. 7 ราย 5.2 จ.ระยอง 2 ราย 5.3 จ.ปราจีนบุรี 1 ราย 6. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 34 ราย 7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 30 ราย วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 242 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,231 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน อีก 715 ราย ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี วงสังสรรค์และการเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วย และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน สำหรับอำเภอบางละมุงมีการนำรถพระราชทานมาออกหน่วยค้นหาเชิงรุก ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าติดจากที่ใดและมีจำนวนมากขึ้นน่าจะบ่งบอกถึงว่าเชื้อมีการกระจายตัวนอกเหนือจากการติดกันภายในครอบครัว จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ ในเดือนพฤษภาคมนี้มีวันหยุดหลายวัน ประกอบกับมีการบังคับใช้มาตราการที่เข้มข้นขึ้นขอความร่วมมือ ดังนี้ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวง 2. ซื้ออาหารกลับมาทานที่บ้าน ต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วยกัน 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป


8 - วันนี้ 1 จังหวัด ผู้ติดเชื้อพุ่งหนัก ต้านไม่อยู่แล้ว(Visited 450 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *