ศบค.ไฟเขียว อัดงบ 2.3 หมื่นล้าน สมทบเงินเดือน จ้างบัณฑิตจบใหม่ 63203 20200902054506 1599025506 3232

ศบค.ไฟเขียว อัดงบ 2.3 หมื่นล้าน สมทบเงินเดือน จ้างบัณฑิตจบใหม่


ศบค.ไฟเขียว อัดงบ 2.3 หมื่นล้าน สมทบเงินเดือน จ้างบัณฑิตจบใหม่

ศบค.ไฟเขียว อัดงบ 2.3 หมื่นล้าน สมทบเงินเดือน จ้างบัณฑิตจบใหม่ 63203 20200902054506 1599025506 3232

จากสถานการณ์โควิด ที่สร้างผลกระทบต่อการจ้างงานจำนวนมาก โดยล่าสุด การแก้ปัญหาว่างงาน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบศ. ได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน วงเงิน 23,476.4 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก งบฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 แสนล้าน โดยที่ประชุมมอบให้ สศช.ไปดำเนินการต่อ เพื่อนำเสนอ เช้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

ศบค.ไฟเขียว อัดงบ 2.3 หมื่นล้าน สมทบเงินเดือน จ้างบัณฑิตจบใหม่

สำหรับโครงการนึ้จะเป็นการจ้างนักศึกษา จบใหม่ จำนวน 2.6 แสนคน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563-30 ด.ย.2564 ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างงานให้กับลูกจ้าง ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างผ่านธนาคารกรุงไทย

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือน เอกชนและรัฐบาลจะร่วมกันจ่ายค่าจ้างฝ่ายละ 50% ของค่าจ้าง ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้คือ ปริญญาตรีไม่เกิน 7,500 บาทปวส.ไม่เกิน 5,750 บาทปวช.ไม่เกิน 4,700 บาท

ที่มา khaosod


(Visited 13 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *