สิ้น แปะจั๊บ มนัส ศิริมหาราช อดีตนักการเมืองดังเชียงใหม่

สิ้น แปะจั๊บ มนัส ศิริมหาราช อดีตนักการเมืองดังเชียงใหม่

สิ้น แปะจั๊บ มนัส ศิริมหาราช อดีตนักการเมืองดังเชียงใหม่


สิ้น แปะจั๊บ มนัส ศิริมหาราช อดีตนักการเมืองดังเชียงใหม่

สิ้น แปะจั๊บ มนัส ศิริมหาราช อดีตนักการเมืองดังเชียงใหม่

สำหรับประวัติของ นายมนัส ศิริมหาราช หรือ แปะจั๊บ หรือ เฮียจั๊บ เกิดปี พ.ศ.2481 ในตระกูลหมอเป็นบุตรของเถ้าแก่เกี่ยงฮั้ว แซ่อึ้ง เปิดร้านรักษาโรคแบบจีนและขายยาในตรอกเล่าโจ้ว ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภรรยาของเถ้าแก่เกี่ยงฮั้ว ชื่อว่า แม่โปยลั้ง ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่ง เพราะสามารถเลี้ยงลูกส่งลูกให้มีการศึกษาได้ทั้ง 8 คน

ด้าน การเมืองท้องถิ่นในขณะนั้น นายมนัส ศิริมหาราช อายุ 38 ปี อาจารย์สุนทร ศิวิลัย ตั้งกลุ่มเชียงใหม่พัฒนา มาชวนให้ลงสมัคร ส.ท. สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งนั้นแพ้กลุ่มประชาสันติของหมอกนก รัตนัย กลุ่มประชาสันติได้รับเลือกทั้ง 24 คน ลงสมัครอีกครั้งอายุ 42 ปี กลุ่มประชาสันติมาชวนลงสมัคร ครั้งนี้ได้รับเลือกเป็น ส.ท.และดำรงตำแหน่งเทศมนตรีด้านงานคลัง

ต่อมาเปลี่ยนเป็นเทศมนตรีฝ่ายงานช่างแทนคุณพิรุณ อินทราวุธที่เสียชีวิต สมัยนั้นนายกเทศมนตรี คือ คุณศรีสวัสดิ์ อาวิพันธ์ อยู่จนครบวาระ มีการเลือกตั้งใหม่มีกลุ่มอานันทภูมิตั้งขึ้นใหม่โดยนายวรกร ตันตรานนท์ ได้รับเลือกบริหารสภาเทศบาล เว้นไป 10 ปีมีการตั้งกลุ่มใหม่แข่งขัน คือ กลุ่มนวรัฐพัฒนา ชักชวนตระกูลบูรณุปกรณ์มาร่วม ชวน เสธ.ม่อยเข้ามาร่วม ผลกลุ่มนวรัฐพัฒนาชนะ เข้าบริหารเทศบาล ได้รับตำแหน่งเป็นเทศมนตรีงานสาธารณสุข มี พ.อ.สกล กลันทกะสุวรรณเป็นนายกเทศมนตรี หลังจากนั้นก็แยกตัวออกมาและเลิกเล่นการเมือง


(Visited 24 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *