เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000 64261 20200916150506 1600268706 8163

เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000


เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000

เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000 64261 20200916150506 1600268706 8163

เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000

โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายกับประชาชน เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ล้านคน เปิดลงทะเบียนช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้

โดยคาดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ไม่เกินคนละ 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนและวิธีการใช้จ่ายวงเงินจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไป

เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000

เรียบเรียง siamnews


(Visited 82 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *