เตือนภัยเว็บไซต์เเละเเอปฯปลอม ม33เรารักกัน

9057xg - เตือนภัยเว็บไซต์เเละเเอปฯปลอม ม33เรารักกัน

เตือนภัยเว็บไซต์เเละเเอปฯปลอม ม33เรารักกัน


เตือนภัยเว็บไซต์เเละเเอปฯปลอม ม33เรารักกัน
- เตือนภัยเว็บไซต์เเละเเอปฯปลอม ม33เรารักกัน

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการตลาด กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ระบุว่า การเยียวยาจากภาครัฐที่เริ่มเปิดให้ประชาชน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาช่วยเหลือค่าครองชีพ 4,000 บาท ผ่านโครงการ ม33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ ม.33เรารักกัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. ของวันนี้ ภาพรวมพบว่าเครือข่ายของ AIS ทั้งในส่วนของไร้สายและเน็ตบ้านได้เป็นช่องทางให้ประชาชนเชื่อมต่อการลงทะเบียนและส่งต่อการยืนยันสิทธิ์ได้ 100% อย่างราบรื่น ส่วนกรณีผู้ประกันตนบางรายพบปัญหาลงทะเบียนไม่สำเร็จ โดยระบบแจ้งว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมในขณะที่ผู้ประกันตนยืนยันว่า ได้นำส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือน เบื้องต้นผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน www. ม33เรารักกัน .com ได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค.64 ทั้งนี้หากผู้ประกันตนบางรายพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางรุ่นลงทะเบียนไม่ได้นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารกรุงไทย เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกันตนสามารถได้เข้าถึงสิทธิไม่ตกหล่น สำหรับลงทะเบียนโครงการ ม33เรารัก วันแรกระบบลงทะเบียนไม่ติดขัดหรือล่ม สามารถทยอยลงทะเบียนได้แต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 7 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน


- เตือนภัยเว็บไซต์เเละเเอปฯปลอม ม33เรารักกัน(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *