เปิดภาพ แม่น้ำโขง ล่าสุด แห้งขอด ทรายโผล่ยาว 11 กม.

90826e - เปิดภาพ แม่น้ำโขง ล่าสุด แห้งขอด ทรายโผล่ยาว 11 กม.

เปิดภาพ แม่น้ำโขง ล่าสุด แห้งขอด ทรายโผล่ยาว 11 กม.


เปิดภาพ แม่น้ำโขง ล่าสุด แห้งขอด ทรายโผล่ยาว 11 กม.
90826e - เปิดภาพ แม่น้ำโขง ล่าสุด แห้งขอด ทรายโผล่ยาว 11 กม.

มุกดาหาร-ระดับน้ำแม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว บริเวณบ้านชะโนด อ.หว้านใหญ่ ลดระดับต่ำลงจนถึงขั้นวิกฤต น้ำโขงแห้งขอด สันดอนทรายใต้แม่น้ำผุดขึ้น เป็นแนวยาวตามแนวชายแดน ระยะทางกว่า 11 กม. ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำทำเกษตรกรรม ผู้ทำอาชีพประมง ต้องหยุดออกหาปลา เนื่องจากปลาหนีภัยแล้งไปอาศัยร่องน้ำลึกพื้นที่อื่น
โดยสันดอนทรายที่โผล่ขึ้นกกลางแม่น้ำโขงที่ ห่างออกจากชายฝั่งชายแดนบ้านชะโนดกว่า 1กม.ทำให้กลางแม่น้ำโขงกายสภาพเป็นทะเลทราย ส่วนน้ำที่เหลือในแม่น้ำโขงก็อยู่ฝั่งเขตแดนของ สปป.ลาวกว้างประมาณ 600 เมตร มีสภาพน้ำตื้นเขิน ผู้คนสามารถเดินเท้าข้ามไปมาได้
สถานการณ์ภัยแล้งส่อวิกฤต หลังระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ได้ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยริมฝั่งโขง อย่างไรก็ตามคาดว่า ภัยแห้งของแม่น้ำโขงบริเวณดังกล่าว อาจจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ (ระดับน้ำลดลงอย่างชัดเจน สังเกตจากรอยน้ำมี่เสา) ขณะเดียวกัน นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตำบลชะโนด ต้องการรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาปรัง พื้นที่ปลูก 200 ไร่ สาเหตุมาจากน้ำในฝายเก็บน้ำห้วยชะโนดตื้นเขิน มีน้ำคงเหลือในฝาย ประมาณ 67,500 ลูกบาศก์เมตร มีการปิดกั้นน้ำลำห้วยชะโนดเพื่อก่อสร้างแก้มลิงในพื้นที่ตอนบน ทำให้ไม่มีน้ำมาเติมได้
เบื้องต้นได้แก้ไขให้ราษฎรผู้ปลูกข้าวนาปรังได้ ด้วยการสมทบเงินว่าจ้างรถแบ็กโฮขุดลอกร่องเปิดทางน้ำเข้าไปเติม ณ จุดสูบน้ำ และได้หารือกับเทศบาลตำบลชะโนด เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่หาจุดสูบน้ำจากแม่น้ำโขงซึ่งมีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เข้าเติมพื้นที่โดยด่วน ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำที่มีอยู่น่าจะใช้ได้ไม่เกิน 3 สัปดาห์ และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนราษฎรที่ยังไม่เริ่มปลูกข้าวได้ปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยทดแทนต่อไป


210223vo9aq - เปิดภาพ แม่น้ำโขง ล่าสุด แห้งขอด ทรายโผล่ยาว 11 กม.(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *