เฮทั้งประเทศ ซีพีประกาศรับพนักงาน 28,000อัตรา 64135 20200914132507 1600089907 6705

เฮทั้งประเทศ ซีพีประกาศรับพนักงาน 28,000อัตรา


เฮทั้งประเทศ ซีพีประกาศรับพนักงาน 28,000อัตรา

เฮทั้งประเทศ ซีพีประกาศรับพนักงาน 28,000อัตรา 64135 20200914132507 1600089907 6705

เฮทั้งประเทศ ซีพีประกาศรับพนักงาน 28,000อัตรา

คุณศุภชัย

จากความตั้งใจดังกล่าว เครือฯ จึงผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ พร้อมมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับนักศึกษาจบใหม่ โดยได้หารือกับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ในการรับนักศึกษาจบใหม่อายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งในส่วนของกลุ่มอาชีวะ และมหาวิทยาลัย จำนวน 28,000 อัตรา คิดเป็น 10% ของจำนวนพนักงานในปัจจุบัน ประกอบด้วย

คุณศุภชัย กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้นโยบายประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มีแนวทางรักษาความมั่นคงทางอาชีพมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงนี้เครือฯ มีนโยบายให้คำมั่นที่จะไม่มีการปลดพนักงาน เพราะพนักงาน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุด ในเวลาเดียวกันเครือฯ ได้ให้ความสำคัญในการช่วยฟื้นฟูประเทศ โดยในช่วงวิกฤตที่ส่งผลกระทบในทุกอุตสาหกรรม และทำให้มีอัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานปีนี้อีก 4-5 แสนคน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน ทั้งนี้เครือฯ และบริษัทในเครือฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนดังกล่าว โดยมองว่าเด็กจบใหม่ไม่ได้มีความความผิดที่จบมาในช่วงวิกฤตดังกล่าว จึงไม่ควรให้คนกลุ่มนี้ตกงาน


บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เตรียมรับเพิ่ม 8,000 อัตรา

บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เตรียมรับเพิ่ม 12,000 อัตรา

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เตรียมรับเพิ่ม 5,000 อัตรา

เฮทั้งประเทศ ซีพีประกาศรับพนักงาน 28,000อัตรา

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (True) เตรียมรับเพิ่ม 3,000 อัตรา

ทั้งนี้เครือฯได้ให้ความสำคัญในการ สร้างคน จะมีการพัฒนาศักยภาพด้วยการสร้างทักษะ upskill และ reskill โดยได้จัดโปรแกรมต่างๆ เน้นในด้านดิจิทัลให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่เพื่อให้สามารถทำงานในยุค 4.0 ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ขอบคุณที่มา Charoen Pokphand Group C.P. Group(Visited 5 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *