โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล


โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

รวมทั้งไหลหลากท่วมภายในโรงเรียนบ้านโคกพระ ทำให้ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ระดับน้ำที่ท่วมสูงยังหลากท่วมทางเข้ารพ.สต.โคกพระ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเข้ารับการรักษาได้ จึงต้องย้ายหน่วยปฐมพยาบาลไปที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

ซึ่งระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ปริ่มช่องระบายลมของกำแพงวัดบ้านโคกพระ ชาวบ้านต้องระดมกำลังป้องกันกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากภายในวัดโคกพระมีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ชาวบ้านจึงกังวลว่า ถ้าเกิดน้ำท่วมสูง จะส่งผลทำให้ตัวโบสถ์ได้รับความเสียหายไปด้วย

โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

ภาพเหตุการณ์

โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

ภาพเหตุการณ์


โคราชยังอ่วม มวลน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทะลักท่วมรพ.ต้องอพยพคนไข้ทุลักลุเล

ภาพเหตุการณ์

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *