ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ


ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ภาพจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ในวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออันทันสมัย กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่ พระราชทานอาหารและน้ำดื่ม แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ทั้งนี้ ได้มีประชาชนคนหนึ่ง ตะโกนว่า ในหลวงสู้ ๆ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็รับสั่งกับประชาชนคนนั้นว่า ขอบใจมาก เราต้องไปด้วยกันด้วยความรัก สนิทสนม ด้วยกัน เพื่อประเทศชาติ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชน

ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ภาพจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


ในหลวงตรัสกับชายที่ตะโกน ในหลวงสู้ ๆ

ภาพจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

คลิป

ขอบคุณภาพจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

คลิปจาก ทวิตตอง เดียว

(Visited 35 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *