ในหลวง-ราชินีฯ พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด รับมือโควิด-19

101068c - ในหลวง-ราชินีฯ พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด รับมือโควิด-19

ในหลวง-ราชินีฯ พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด รับมือโควิด-19


ในหลวง-ราชินีฯ พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด รับมือโควิด-19
101068c - ในหลวง-ราชินีฯ พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด รับมือโควิด-19

ช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักพระราชวังตรวจรับ รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล คันแรกในประเทศไทยที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ทันสมัยที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนำไปสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ในการป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนอย่างครบวงจร อีกทั้งยังรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลที่พระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เป็นรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเครื่องแรกในประเทศไทยที่มีระบบเอไอ ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล
ซื่งเป็นเครื่องเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัล FDR Smart X on Van ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบเอไอสามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วย ไปยัง แพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ พร้อมรองรับผ่านสัญญานระบบ 5G ช่วยแพทย์ทำการวิเคราะห์ ประเมินคัดกรองผู้ป่วย เพื่อต้องการตรวจหาร่องรอยของโรค โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ส่งผลต่อปอด เครื่องจะทำการตรวจจับแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุดตรวจจับแสดงผลผ่านหน้าจอทันที แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ของปอดของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์ หาร่องรอยโรค หรือความผิดปกติของโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าช่วยแบ่งเบาการทำงานและลดความเสี่ยงของแพทย์ได้เป็นอย่างดี
ในรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ยังมีเครื่องเอกซเรย์ X Air เป็นเครื่องเอกซ์เรย์แบบพกพา สามารถนำเครื่องเอกซ์เรย์ไปตรวจในภาคสนามได้ อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม หรือโรงพยาบาลภาคสนาม เพื่อตรวจการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี โอกาสนี้ พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร รองผู้อำนวยกาบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่มาโดยตลอด เห็นได้จากการที่พระองค์พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ป้องกันการติดเชื้อจากการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
สำหรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลที่ได้รับพระราชทานจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะนำรถไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และศูนย์ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอด และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อที่จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ที่ทรงเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระระบาดของโควิด-19


2103193fd4n - ในหลวง-ราชินีฯ พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด รับมือโควิด-19(Visited 20 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *