ประกันสังคม ตอบแล้ว สมัคร ม.40 รับเงินเยียวยา กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนไหม

2784gn - ประกันสังคม ตอบแล้ว สมัคร ม.40 รับเงินเยียวยา กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนไหม

ประกันสังคม ตอบแล้ว สมัคร ม.40 รับเงินเยียวยา กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนไหม


ประกันสังคม ตอบแล้ว สมัคร ม.40 รับเงินเยียวยา กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนไหม
2784gn - ประกันสังคม ตอบแล้ว สมัคร ม.40 รับเงินเยียวยา กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนไหม

จากกรณี ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน และอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ครอบคลุม 9 สาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CV-19 ฉบับล่าสุด ซึ่งคนที่เป็นฟรีแลนซ์ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ก็สามารถรับเงินเยียวยาได้ด้วย โดยการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
อย่างไรก็ตามหลายคนยังกังวลว่า ถ้าสมัครประกันสังคม ม.40 แล้ว จะกระทบกับสิทธิ์เดิมที่มีอยู่แล้วอย่าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสิทธิ์บัตรทองหรือไม่ ล่าสุด (21 กรกฎาคม 2564) ประกันสังคม ได้ออกมาตอบเรื่องนี้แล้ว
โดยผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยันไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
สิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร
สมัครอย่างไร สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday


2107228wivj - ประกันสังคม ตอบแล้ว สมัคร ม.40 รับเงินเยียวยา กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนไหม(Visited 23 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *