ขอความร่วมมือไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดพลาสติก

121098c - ขอความร่วมมือไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดพลาสติก

ขอความร่วมมือไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดพลาสติก


ขอความร่วมมือไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดพลาสติก
121098c - ขอความร่วมมือไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดพลาสติก

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ cv-19 ในประเทศไทยขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีบางครัวเรือนที่แยกทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ลงในขวดพลาสติกเนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานเก็บขนขยะ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ต้องรบกวนขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน ไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในขวดน้ำดื่มพลาสติกด้วยเหตุผลดังนี้ 1.การใส่ขยะติด เชื้ อ ในขวดพลาสติกจะทำให้ไม่สามารถ กำ จัด ได้โดยง่าย นอกจากการนำไปเผา ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่าเดิม เพราะต้องเผาขวดพลาสติกไปด้วย 2. หากไม่นำไปเผา พนักงานเก็บขยะจะต้องเปิดขวด เพื่อดึงหน้ากากออกมา จึงเพิ่มความ เสี่ยง ต่อการติด เชื้ อและเพิ่มภาระให้กับพนักงานเก็บขนขยะ
3. ขวดพลาสติก PET ยังมีมูลค่าและราคาค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับขยะพลาสติกประเภทอื่นๆ หากมีการนำเอาหน้ากากอนามัยออกเพื่อนำขวดไปขาย จะยิ่งเพิ่มความ เสี่ยง อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. ร้านรับซื้อของเก่าหรือโรงงานรีไซเคิลจะไม่รับซื้อขวดพลาสติก ที่มีของแข็งหรือของเหลวใดๆ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ดังนั้น ขวดพลาสติกที่มีหน้ากากอนามัยจะถูกคัดทิ้ง กลับไปเป็นขยะพลาสติกอีกครั้ง จึงเป็นการก่อให้เกิดมลภาวะอย่างไม่รู้จบ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย คพ. ได้จัดทำข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตาม ดังนี้ 1. ถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่สัมผัสกับด้านในของหน้ากาก 2. ม้วนให้ส่วนที่สัมผัสกับปากอยู่ด้านใน พันสายรัดให้แน่น 3. ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่น ระบุข้อความว่าเป็น ขยะติด เชื้ อ ให้ชัดเจน 4. นำไปทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


21072258zek - ขอความร่วมมือไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดพลาสติก(Visited 21 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *