รพ. ศิริริาช ศิริราชเผยผลวิจัยเข็ม3

62979lb - รพ. ศิริริาช ศิริราชเผยผลวิจัยเข็ม3
# รพ. ศิริริาช ศิริราชเผยผลวิจัยเข็ม3 #
62979lb - รพ. ศิริริาช ศิริราชเผยผลวิจัยเข็ม3

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายงานผลการวิจัยครั้งล่าสุด ถึงการศึกษาภูมิคุ้มกัน หลังฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 จากผู้ที่ฉีดวัคซีนcv-19ด้วยด้วย Sinovac 2 เข็ม หรือ AstraZeneca 2 เข็ม ซึ่งการศึกษานี้ได้วัดระดับภูมิต้านทานต่อโปรตีนหนาม และภูมิต้านทานในการกำจัดสายพันธุ์เดลต้า รวมทั้งอาการข้างเคียงในอาสาสมัคร ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนมาแล้ว 2-3 เดือน ผลการศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ใช้ฉีดกระตุ้น (เข็มที่ 3) ดังนี้ วัคซีน Sinovac เป็น priming vaccine หรือวัคซีนเริ่มต้นที่ดี เมื่อฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer ก็ให้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมาก สำหรับวัคซีน Pfizer ใช้เพียงครึ่งโดส ก็ได้ภูมิคุ้มกันในระดับที่ใกล้เคียงกับการใช้วัคซีนเต็มโดส แนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer เท่านั้น วัคซีน AstraZeneca ควรฉีดเข็มที่ 3 กระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer เท่านั้น โดยอาจใช้เพียงครึ่งโดสก็ให้ผลภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับการใช้วัคซีนเต็มโดส ขอบคุณ โรงพยาบาลศิริราช


211018e0dq4 - รพ. ศิริริาช ศิริราชเผยผลวิจัยเข็ม3(Visited 77 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *