สั่งปิดโกดัง คลัสเตอร์ใหญ่

14090zy - สั่งปิดโกดัง คลัสเตอร์ใหญ่
# สั่งปิดโกดัง คลัสเตอร์ใหญ่ #
14090zy - สั่งปิดโกดัง คลัสเตอร์ใหญ่

วันที่ 25 พ.ย.2564 นายอนุชา แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนิกร อุ่นบุญธรรม กำนันตำบลหนองแฝก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสารภี รพ.สต.ตำบลหนองแฝก ตำรวจสภ.สารภี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำคำสั่งระงับการใข้อาคาร ตามมาตรา 44 มาติดที่บริเวณหน้าโกดัง เลขที่ 108 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้อาคารเป็นอาคารประเภทที่ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ในใบอนุญาต หรือหากจะเป็นเปลี่ยนประเภทอาคารเพื่อใช้ในการอื่นที่มิใช่อาคารโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ ให้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือมายังเทศบาลตำบลหนองแฝก เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ นายนิกร อุ่นบุญธรรม กำนันตำบลหนองแฝก กล่าวว่า จากการตรวจพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด 6 โกดังโดยมีการขออนุญาตเป็นโกดังสินค้า แต่ปรากฎว่ามีการดัดแปลงภายในโกดังทำเป็นที่พักแรงงานต่างด้าว มีทั้งผู้ใหญ่ชาย-หญิง และเด็กรวมอยู่ด้วยกันอย่างแออัดไม่ถูกสุขลักษณะ ที่อาบน้ำทำเป็นสระใช้อาบน้ำร่วมกัน ส่วนห้องน้ำเป็นส้วมซึมมีทั้งหมด 8 ห้อง ทำด้วยสังกะสี เมื่อส้วมเต็มก็ไม่มีใครมาสูบส้วม ต่างกลัว CV-19 โกดังทั้ง 6 หลังแห่งนี้มีหลายเจ้ามาเช่าให้แรงงานต่างด้าวมาพักอาศัยอยู่ แต่ละโกดังอาศัยอยู่ได้ประมาณ 50 คน เมื่อครั้งแรกเกิดคลัสเตอร์การแพร่กระจายของ CV-19 จำนวน 59 ราย ครั้งที่ 2 เกิดคสเตอร์ จำนวน 79 ราย ที่ติด CV-19 ได้ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้กักตัวอยู่ในโกดัง 14 วัน ครบกำหนดเมื่อ วานนี้(24 พ.ย.64)และได้ผลักดันออกจากนอกพื้นที่ไป ต่างด้าวทั้งหมดที่อยู่ในทั้งกลุ่มผู้ติด CV-19 และกลุ่มเสี่ยงโกดังแห่งนี้ ทางเทศบาลตำบลหนองแฝก ได้ดูแลด้านมนุษยธรรมอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้ติด CV-19 รอบแรกและรอบที่สอง มีการจัดส่งอาหาร-น้ำดื่ม ให้วันละ 3 มื้อ ครบ 14 วัน ร่วม 100 กว่าชีวิตที่กักตัวอยู่ในโกดัง อย่างไรก็ตาม สั่งปิดโกดัง ดัดแปลงเป็นที่ซุกต่างด้าว เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ 2 รอบ พบ แรงงานนับร้อยอยู่อย่างแออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ


211125yoisb - สั่งปิดโกดัง คลัสเตอร์ใหญ่(Visited 14 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *