เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรม “สมเด็จพระสังฆราช” และทรงสักการะพระอัฐิ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า”

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรม “สมเด็จพระสังฆราช” และทรงสักการะพระอัฐิ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า”เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรม “สมเด็จพระสังฆราช” และทรงสักการะพระอัฐิ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า”
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรม “สมเด็จพระสังฆราช” และทรงสักการะพระอัฐิ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” 1

ล่าสุดเพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ก็ได้เผยแพร่ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทาน และทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา


Loading...


เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรม “สมเด็จพระสังฆราช” และทรงสักการะพระอัฐิ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” 2Loading...

(Visited 28 times, 1 visits today)

Add a Comment