สิ้นเกจิดัง หลวงตาละมัย ตำนานจอมอาคมแห่งเมืองสองแคว

สิ้นเกจิดัง หลวงตาละมัย ตำนานจอมอาคมแห่งเมืองสองแควสิ้นเกจิดัง หลวงตาละมัย ตำนานจอมอาคมแห่งเมืองสองแคว
สิ้นเกจิดัง หลวงตาละมัย ตำนานจอมอาคมแห่งเมืองสองแคว 1


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พระวรญาณมุนี หรือ หลวงตาละมัย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มรณภาพ สิริอายุ 90 ปี 70 พรรษา
หลวงตาละมัย เป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติพระธรรมวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัด จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ เมื่อปี 2516 และอีก 2 ปีต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูประสาทธรรมวัตร ในปี 2518
บุคคลทั่วไปให้ความศรัทธามักจะมีกิจนิมนต์ไปเจิมป้าย ดูฤกษ์ยาม บริษัท ห้าง ร้าน สร้างบ้าน อาคาร โดยเฉพาะน้ำมนต์เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก พุทธคุณสามารถขจัดปัดเป่าอันตรายทั้งปวงจึงมีบุคคลระดับเข้าไปขอให้ท่านอาบน้ำมนต์ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจนถึงระดับนักการเมืองชื่อดังนายทหารระดับ บิ๊ก ทั้งกองทัพบก และกองทัพอากาศ
ประการสำคัญยังได้รับการยอมรับจากพระเกจิอาจารย์ที่มีพรรษาอาวุโสกว่า และมีชื่อเสียงในสายกรรมฐานค่อนข้างแนบแน่น และร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆ อยู่เสมอ อาทิ พระราชอุดมมงคล หรือหลวงพ่ออุตมะ พระราชพรหมญาณ หลวงปู่โง่น โสรโย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่เป็นวัตรปฏิบัติเคร่งครัด นับตั้งแต่ปี 2515 ไม่เคยขาดกล่าวคือ ในฤดูการทอดกฐินและเข้าพรรษา ท่านจะกลับไปรับกฐินและจำพรรษาที่วัดใหญ่อันเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธชินราช
จึงนับว่าพระวรญาณมุนี เป็นพระภิกษุที่จรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มั่นคงต่อการบำเพ็ญตนอยู่ในกรอบของผู้ทรงศีลประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยของสงฆ์ดุจดังคำสั่งสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสืบทอดความเป็นศิษย์ตถาคตภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์มายาวนาน 70 พรรษา


สิ้นเกจิดัง หลวงตาละมัย ตำนานจอมอาคมแห่งเมืองสองแคว 2

{“@context”: “https://schema.org/”,”@type”: “CreativeWork”,”name”: “สิ้นเกจิดัง หลวงตาละมัย ตำนานจอมอาคมแห่งเมืองสองแคว”,”aggregateRating”: {“@type”: “AggregateRating”,”ratingValue”: “4.67”,”ratingCount”: “3368”,”bestRating”: “5”,”worstRating”: “1”}}(Visited 84 times, 1 visits today)

Add a Comment