ด่วนที่สุด! เริ่มเที่ยงคืนนี้ ปลัดมท.สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด

ด่วนที่สุด! เริ่มเที่ยงคืนนี้ ปลัดมท.สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด 1

ด่วนที่สุด! เริ่มเที่ยงคืนนี้ ปลัดมท.สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด


Loading...

วันที่ 25 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ทุกจังหวัดปฎิบัตฺิตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ด่วนที่สุด! เริ่มเที่ยงคืนนี้ ปลัดมท.สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด 2


Loading...

(Visited 91 times, 1 visits today)

Add a Comment