เปิดแล้ว เว็บไซต์เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงิน 3,000

เปิดแล้ว เว็บไซต์เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงิน 3,000เปิดแล้ว เว็บไซต์เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงิน 3,000
เปิดแล้ว เว็บไซต์เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท วันนี้ทีมงาน siamnews ก็ได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามเป็นจำนวนมาก เราไปดูกันเลยจ้า
– ใครได้รับสิทธิ์บ้าง
ตอบ ผู้ได้รับสิทธิ์คือ
1. เด็ กจากครัวเรือนย ากจน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ขวบ มีทั้งหมด 1.45 ล้านคน
2. ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน
3. ผู้พิกา ร 2 ล้านคน
– ได้เงินเท่าไร
ตอบ คนละ 3,000 บาท – จ่ายเงินตอนไหน
ตอบ กำหนดจ่ายเงินสำหรับกลุ่มเปราะบาง คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม แต่เนื่องจากจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้ว จะมีการสมทบงวดเดือนพฤษภาคมไปจ่ายพร้อมกับเดือนมิถุนายน กล่าวคือ เดือนมิถุนายน จะได้เงิน 2,000 บาท เดือนกรกฎาคม จะได้เงิน 1,000 บาท
– หากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกลุ่มเปราะบางไหม
ตอบ หากเป็นการรับเงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เบี้ยคนพิ กา ร เบี้ยผู้สูงอายุ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหล่านี้ เนื่องจากเงินนี้เป็นเงินเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้ว แต่หากท่านเป็นผู้ที่มีรายชื่อรับเงินจากโครงการอื่น ๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร จะต้องรอมติจาก ครม. ต่อไป


ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
– มีเกณฑ์อะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิ์
ตอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ
ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์เว็บไซต์เช็คสิทธิ์ โดยได้ระะบุข้อความว่า ลงทะเบียน รับเงินเยียวยาเด็ ก ผู้สูงอายุ คนพิก าร
#กรอกเลขบัตรประชาชนลูก 13 หลักเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง govwelfare.cgd.go.th/welfare/check
ให้กดเข้าลงทะเบียนถึงจะขึ้นแบบนี้

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว
ขอบคุณ คัมภีร์เทพ สรรเพชร
เรียบเรียง siamnews


เปิดแล้ว เว็บไซต์เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 2

{“@context”: “https://schema.org/”,”@type”: “Product”,”name”: “เปิดแล้ว เว็บไซต์เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงิน 3,000″,”aggregateRating”: {“@type”: “AggregateRating”,”ratingValue”: “4.78”,”ratingCount”: “3038”,”bestRating”: “5”,”worstRating”: “1”}}(Visited 1,157 times, 1 visits today)

Add a Comment